Analýza osvitu a zastínění 

Umístit FV panely na střechu může být někdy oříšek. Abychom z FVS dostali maximum výkonu, musíme vědět, jak výrobu ovlivní orientace a sklon střechy nebo překážky způsobující stín. Díky analýze osvitu a zastínění mohou nyní uživatelé programu přizpůsobit návrh systému tak, aby maximalizovali jeho výrobu.

Tato funkce zahrnuje:

 Náhled na osvit instalace, který nám ukazuje nejlepší plochy střechy pro umístění panelů a zvýšení výroby z FVS

 Zastínění systému od okolních překážek jako jsou okolní budovy nebo stromy 

Pokud dojde ke ztrátám díky zastínění, zobrazí se v souhrnném přehledu projektu údaj o dvou typech ztrát*:

 Ztráta osvitu zastíněním

 Ztráty nesouladem – energie ztracená díky efektu zastíněných článků na panel a string

*Momentálně lze ztráty zastíněním vypočítat v hodinové simulaci pro instalace do velikosti 400 panelů 

 

                                                         

back