Další funkce

Návrh stringů

Podívejte se a vytiskněte si návrh rozvržení stringů systému

Ušetřete čas a vyhněte se nákladným chybám při ověřování a instalaci systému

Zapisování údajů místo tažení myší

Všechny míry lze nyní zadat/editovat místo tažením myší také prostým zápisem

Vícečetný výběr překážek

Pro přesun nebo vymazání překážek a rychlejší práci lze nyní využít ve 2D modelování instalace vícečetný výběr. 

Duplikování instalace

Zkopírujte projekt a pro srovnání vytvořte další varianty návrhu pro totožnou instalaci.

Omezení exportu do sítě

Nastavte limit pro dodávku do sítě (feed-in) umožňující návrh většího FV systému a instalaci většího měniče bez porušování pravidel pro export elektřiny do sítě. 

. 

Efektivní dimenzování DC/AC poměru na základě max. dosažitelného DC výkonu

Defaultní hodnoty zobrazené v posuvníku pro DC/AC poměr a zprávě o projektu jsou efektivní hodnoty dimenzování založené na maximálním dosažitelném DC výkonu, nikoli na DC výkonu za STC. V programu je ale možné konfigurovat a zobrazovat DC/AC poměr za STC.

 

Nástroj zploštění střechy

Ve 3D modelování lze okamžitě jedním tlačítkem zploštit střechu.

Vylepšení v seznamu instalací

Filtrujte/vybírejte své projekty tak, abyste vždy našli přesně to, co hledáte

Otevřete projekt na nové kartě stisknutím klávesy Ctrl + kliknutím na projekt 

back