Falowniki stanowią niecałe10% kosztów systemu PV, są jednak odpowiedzialne za zarządzanie 100% produkcji systemu, mają wpływ na nawet na 20% kosztów systemowych i kontrolują wydatki na eksploatację i konserwację. Dlatego też wybór falownika jest niezwykle istotny w kontekście długoterminowej wydajności finansowej systemów PV.

Dzięki wieloletniej działalności komercyjnej na świecie SolarEdge dostarcza skalowalne rozwiązania i dedykowane usługi umożliwiające maksymalizację uzysku mocy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów systemów fotowoltaicznych w celu osiągnięcia lepszego wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI). Pomagając Państwu w optymalizacji Państwa działalności fotowoltaicznej, system komercyjny SolarEdge umożliwia zwiększenie żywotności systemu PV przy jednoczesnym zwiększeniu zysków, zmniejszeniu wydatków i ograniczeniu ryzyka. Oferuje monitoring na poziomie modułu oraz zdalne rozwiązywanie problemów.

Zwiększenie przychodów Zmniejszenie wydatków Ograniczenie ryzyka

Możliwość zainstalowania większej liczby modułów i lepszego zaprojektowania instalacji PV. Większy uzysk energii w okresie żywotności systemu

Niższe koszty systemowe i elastyczny design. Niższe koszty eksploatacji i konserwacji i monitoring na poziomie modułu

Zintegrowana ochrona – SafeDC™ Maksymalne bezpieczeństwo dla ludzi i mienia

Komercyjny system SolarEdge składa się z falownika, optymalizatora mocy na poziomie modułu oraz opartego na chmurze systemu monitoringu.

Czy chcą Państwo poznać komercyjny system SolarEdge?
Proszę wypełnić poniższy formularz w celu pobrania naszej broszury.

Imie* Nazwisko*
* *
Naród*
Proszę wybrać kategorię:*
Sprzedaję już SolarEdge: